Nieuwsbrief januari 2016

 

In deze editie

 • Beste wensen
 • Sarah-Joyce versterkt ons team
 • Nieuwe versie Pricare
 • Telematicapremie wordt geïntegreerd in de praktijkpremie
 • Onze ontwikkelingsprioriteiten voor het eerste semester 2016

Beste wensen !

Boordevol energie !

We zijn vertrokken voor een nieuw jaar! We wensen jullie, en onszelf, een flinke dosis energie om de projecten aan te pakken die je nauw aan het hart liggen. Veel vriendschap, deugddoende ervaringen en bovenal een goede gezondheid.

Sarah-Joyce versterkt ons team

Om de gebruiksvriendelijkheid van Pricare verder te vergroten

Als junior ontwikkelaar heeft Sarah-Joyce zich sinds half september verdiept in Pricare. Zij kon reeds heel wat kleinere langverwachte verbeteringen aanbrengen. Je kan ze ontdekken in de nieuwe versie die er aan komt.In de toekomst zal zij zich vooral toeleggen op het intuïtiever en ergonomischer maken van Pricare.

 

Nieuwe versie Pricare

Vele kleine verbeteringen – Semi-automatische Update

De nieuwe versie zal ongeveer samenvallen met het verschijnen van deze nieuwbrief.

 

Oorspronkelijk was deze update vooral voorzien om de compatibiliteit tussen Pricare en de eHealth diensten te vrijwaren. Maar gaandeweg werden ook een heleboel kleine verbeteringen ingelast tot voldoening van onze experten. Bijvoorbeeld de inlassing van een “stempel” met de gegevens van de voorschrijver op het geneesmiddelenvoorschrift. Zo ook de automatische aanmaak van een patiënt in de Admin module bij het importeren van een PMF/SMF bestand of de mogelijkheid om in de Admin module met één muisklik een overzicht te krijgen van alle afspraken van een patiënt.

In onze mailing zal dit alles uitgebreid aan bod komen.


En een mooie verbetering voor de ict verantwoordelijken: de mogelijkheid om bij de installatie van de nieuwe versie op een werkpost, deze nieuwe versie ook automatisch naar de andere werkposten te sturen. De update op de andere werkposten gebeurt dan bij de eerstvolgende opstart van Pricare.

Telematicapremie wordt geïntegreerd in de praktijkpremie

Variabel gedeelte gekoppeld aan:
opladen Sumehr bestanden, gebruik Recip-e, aanvragen Hoofdstuk IV, patiënten toestemming

Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 van 21 december 2015
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/nationaal-akkoord-artsen-ziekenfondsen.aspx 
betekent:

 • Vanaf 2016 zullen de praktijkpremie, de telematicapremie en de Sumehr premie gebundeld worden tot één premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealth diensten.
 • Naast een vast bedrag zal deze premie een variabel bedrag omvatten, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van zes eHealth diensten: Recip-e, aanvragen Hoofdstuk IV, elektronische facturatie, geïnformeerde toestemming, opladen Sumehr en elektronisch beheer van GMD. 
 • De evaluatie van het gebruik van deze diensten gaat van start op 1 juli 2016. 
 • Noteer dat Wijkgezondheidscentra geen toegang zullen hebben tot het elektronisch beheer van het GMD, noch tot de elektronische facturatie vóór 2017…
 • Elke huisartspraktijk moet medische gegevens registreren in een EMD. Bovendien moet de uitwisseling van gegevens worden bevorderd. Vanaf 1 januari 2017 zullen startende artsen aan de voorwaarden ter zake moeten voldoen.Voor de andere artsen wordt een overgangsregeling voorzien die loopt tot 2020.
 • Op deze premie zijn de huisartsen gerechtigd die aan de huidige voorwaarden van de praktijktoelage voldoen en gebruik maken van een gehomologeerd softwarepakket. Dezelfde minimum activiteitsdrempel wordt toegepast als deze voorzien voor het sociaal statuut.
 • Bijzondere berekeningsregels gelden in het kader van een huisartsenpraktijk met meerdere artsen.

Onze ontwikkelingsprioriteiten voor het eerste semester 2016

Zorgplan verpleging – Verbeteringen voor de kinesisten
Sumehr – Geneesmiddelenvoorschrift - Groeicurves
Facturatie module – online afspraken

Op de vergadering van de CCI (die de experten/projectleiders van alle disciplines verenigt) van 16 december werden de volgende prioriteiten vastgelegd:

 1. Verdere ontwikkeling van het zorgplan verpleging.
 2. Verbeteringen betreffende de Sumehr, o.a. de mogelijkheid om zorgelementen te selecteren die niet in de Sumehr opgenomen zullen worden.
 3. Optimaliseren van de module “administratief voorschrift” in functie van de aanbevelingen van de kinesisten.
 4. Verbetering van het geneesmiddelenvoorschrift: zoekfunctie op naam is gemakkelijker geworden, weergave van de standaard posologie (niet gestructureerd) volgens het BCFI, …
 5. Weergave van groeicurves in het EMD.
 6. Mogelijkheid voor patiënten om online een afspraak te maken.

Hieruit spreekt duidelijk onze zorg om het multidisciplinaire gebruik van Pricare te bevorderen.
Verder zijn er de strategische prioriteiten zoals bepaald door de raad van bestuur van Figac:

 • Verbetering van de facturatie module.
 • Verdere implementatie van de elektronische facturatie (in beperkte mate, vermits deze voor WGCs pas vanaf 2017 mogelijk zal zijn).
 • Verder onderzoek naar de integratie van het open source EMD iCure Cloud.

Daarbij willen we dit zoveel mogelijk delegeren naar de ontwikkelaars van iCure Cloud.

Van harte dank voor jullie vertrouwen!

Het team van (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-)

Xavier Van Houtvin (expert EMD FR), Virginie Couvreur (expert Reporting FR), Valentine Lardinois (expert nurse FR), Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Myriam Suetens (bestuurder voor de VWGC), Marie-Agnès Broze (besturder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert nurse NL), Leen Roobaert (expert nurse NL), Leen De Roo (expert facturatie NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Guillaume Pappaert (expert kiné FR), Dorian Françoise (tests & helpdesk), Dave Ceule (voorzitter raad van bestuur & expert Admin NL), Daniel Rottier (expert kiné FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Benjamin Fauquert (bestuurder voor de FMM), Alexis Van Zeveren (coördinator)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.