Nieuwsbrief september 2015

 

In deze editie

 • Korte feedback AV van 3 juni 2015: financiën, samenstelling RvB & CCI
 • De nieuwigheden die eraan komen
 • De ontwikkelingsprioriteiten voor het 2de semester 2015
 • Verplichting 3de betaler & elektronische facturatie via Mycarenet
 • Nieuwe website

Korte feedback AV van 3 juni 2015: financiën, samenstelling RvB & CCI

Goede financiële situatie – Aanwerving van een ontwikkelaar
Een externe samenwerking – Vernieuwing RvB – Verduidelijking beslissingsproces

Goede financiële situatie

Op de algemene vergadering van 3 juni kon de uitstekende financiële situatie van Figac vastgesteld worden. We hebben onze facturatie afgestemd op de betaling van de telematicapremie, nu beide het jaar zelf van het gebruik, waardoor we in 2014 hebben gefactureerd voor het verleden en het lopende jaar. Daarnaast hebben we ook geen factuur meer ontvangen van TVC, de onderneming van Yves De Bock, de ontwikkelaar van het medisch dossier die vorig jaar overleden is.

 

M.b.t. dit laatste punt blijft nog enige onzekerheid, maar omdat geen enkele onderhoudsdienst door TVC werd geleverd over het merendeel van het jaar, lijkt in het slechtste geval een sterke vermindering gerechtvaardigd.

 

Rekening houdende met deze onzekerheid behouden we een voldoende financiële reserve.

 

Aanwerving van een ontwikkelaar

 

Er blijft een voldoende marge om het team te versterken, en sinds verschillende maanden zijn we actief bezig met het aanwerven van een analist-ontwikkelaar. Naast het versterken van het ontwikkelingsteam zal zijn rol er ook in bestaan de gebruikersinterface van Pricare intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. In juni, hebben we net niet kunnen afronden met een uitstekende senior kandidaat, maar in juli hebben we de procedure kunnen afronden met een veelbelovende junior kandidate die midden september zal starten.

 

Een externe samenwerking

 

Naast onze eigen verdere ontwikkeling van Pricare, werd beslist om de integratie met het open source medisch dossier “iCure Cloud” verder te verkennen (zie vorige nieuwsbrief). Deze verkenning – in de vorm van een proof of concept – kon niet worden beëindigd voor deze algemene vergadering omwille van: de complexiteit van deze werf, de ontwikkeling van iCure Cloud die eerst nog door Taktik moeten verdergezet en de prioriteit gegeven aan onze eigen ontwikkeling van Pricare.

 

Een vernieuwde raad van bestuur

 

Op niveau van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering de vervanging van Hubert Jamart door Benjamin Fauquert goedgekeurd, alsook de vervanging van Wim Vanden Berghe door Myriam Suetens.

 

In de vergadering die de algemene vergadering volgde, heeft de raad van bestuur Dave Ceule als nieuwe voorzitter gekozen, omwille van zijn ervaring als bestuurder, maar ook als afwisseling tussen de verenigingen FMM/VWGC.

 

Verduidelijking beslissings- en informatieprocessen

 

Tot slot heeft de algemene vergadering eveneens de rol van de CCI nader bepaald:

 • Verzamelt alle experten / projectleiders die aan de ontwikkeling van Pricare meewerken, dus met een multidisciplinaire vertegenwoordiging van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, administratieve medewerkers.
 • De prioriteiten gekozen door de CCI moeten passen in het strategisch plan op langere termijn vastgelegd door de algemene vergadering, en moeten goedgekeurd worden door de raad van bestuur die onder andere de financiële en reglementaire implicaties moeten bewaken.
 • Vergadert 2x per jaar (juni en december) om te beslissen over de ontwikkelingsprioriteiten voor het komende semester.

Sindsdien heeft een raad van bestuur aanvullend bepaald dat de nieuwsbrieven van Figac worden afgestemd op de CCI vergaderingen, om iedereen te kunnen informeren m.b.t. de weerhouden prioriteiten en de CCI vergadering goed voorbereid moeten zijn, onder andere door:

 • Het ter beschikking stellen van een lijst van mogelijke projecten, door Figac minstens 2 maand voor de vergadering.
 • Een voorafgaande afstemming binnen de verenigingen, onder andere binnen de gebruikersgroepen waar Figac zal proberen regelmatiger aanwezig te zijn.

De nieuwigheden die eraan komen

Beheer van documenten – Verzekerbaarheid in Pricare Admin

De volgende versie van Pricare wordt momenteel getest in de centra van onze experten.
Naast de gewoonlijke kleine verbeteringen en bug-fixes, zal ze 2 grote nieuwigheden brengen. Conform de prioriteiten in februari beslist voor de CCI (die alle experten / projectleiders verzameld, met dus een vertegenwoordiging van de artsen, verpleegkundigen, kinesisten, administratieve medewerkers):

 • Verbeteringen met betrekking tot het beheer van de documenten in het medisch dossier (o.a. mogelijkheid tot verwijderen, status “niet gelezen / gelezen / verwerkt”, mogelijkheid om omschrijving aan te passen voor import).
 • Raadpleging van de online dienst “Verzekerbaarheid” van Mycarenet vanuit Pricare Admin, en dit voor één of meerdere patiënten tegelijkertijd. Met een nieuwe mogelijkheid speciaal voor de medische huizen/wgc: de mogelijkheid om dit op te vragen voor een periode en niet enkel op een bepaalde datum. 

Zodra onze experten hiervoor groen licht geven, zal deze nieuwe versie ter beschikking van alle centra gesteld worden. Wij hopen dat dit voor eind september het geval zal zijn.

De ontwikkelingsprioriteiten voor het 2de semester 2015

4 prioriteiten – 2 documenten online beschikbaar

Een nieuwe CCI vergadering die midden juni heeft plaatsgehad heeft de ontwikkelingsprioriteiten voor dit semester vastgelegd:

 1. Elektronische facturatie via Mycarenet, in de mate dat dit mogelijk en verplicht is voor de medische huizen, wat nog onzeker was op het moment van de vergadering (zie punt hieronder voor laatste update) (voor 8 weken ontwikkelaarstijd). 

  en

  Verdere verkenning van de integratie met iCure Cloud (voor 4 weken ontwikkelaarstijd).
 2. Verpleegkundig zorgplan in het medisch dossier. Moet in de mate van het mogelijke ook nuttig zijn voor de kinesisten. De functionele analyse van hoe dit exact zal geïmplementeerd worden moet nog starten, maar het idee is om de huidige procedures uit te breiden en verbeteren zodat deze bruikbaar worden om een zorgplan te definiëren. Alle goede ideeën hieromtrent zijn nog welkom! (voor 6 weken ontwikkelaarstijd)
 3. Link tussen het zorgplan in het medisch dossier en het administratief voorschrift in Pricare Admin, om de selectie van de juiste prestatiecodes te vergemakkelijken (4 weken ontwikkelaarstijd, enkel realiseerbaar indien de elektronisch facturatie via Mycarenet niet volledig geïmplementeerd moeten worden).

De volledige tabel van de door de CCI in beschouwing genomen projecten voor de selectie van de prioriteiten (op basis van een aantal stemmen) is beschikbaar op:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YrA_VLaDJVL6SCE8dXVNTAx6L5sJ-YaDxjh8H_tSoSY/edit?usp=sharing

De PowerPoint presentatie gebruikt voor het toelichten van de projecten en om de discussies te leiden is beschikbaar op:
https://www.dropbox.com/s/ib832lx1aljibl2/CCI%202015-06-17%20-%20PV.ppt?dl=0

Een kleine toelichting met betrekking tot de beschikbare ontwikkelaarscapaciteit:

 • We hebben geschat dat Sam en Cédric elk ongeveer 10 weken tijd hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is ongeveer halftijds. De andere helft is nodig voor het verbeteren van bugs, de support, afstemming met de rest van het team en eveneens nogal wat te nemen verlof (waaronder 1 maand ouderschapsverlof voor Sam in augustus)
 • Wij hopen uiteraard dat de aanwerving van een bijkomende ontwikkelaar de beschikbare capaciteit zal vergroten in de loop van het semester, maar voorzichtigheidshalve hebben we hierop niet gerekend. Des te meer omdat er wellicht meerdere weken inwerkingstijd nodig zullen zijn vooraleer deze ontwikkelaar productief zal worden en Cédric en Sam een del van hun tijd zullen moeten besteden aan het opleiden van deze nieuwe medewerker.

Verplichting toepassing 3de betaler & elektronische facturatie via Mycarenet

 3de betaler verplicht voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming
Nog geen elektronische facturatie via Mycarenet voor de medische huizen

Sinds 1 juli moeten huisartsen verplicht het 3de betaler systeem toepassen voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Voor de medische huizen verandert dit op het eerst zicht niets omdat deze al zeer lang het 3de betaler systeem toepassen.

Als gevolg van de vraag van de individuele huisartsen om de administratie last hiervan te beperken, is een sterke druk op de softwareproducenten om de elektronische facturatie via Mycarenet ter beschikking te stellen vanaf 1 oktober 2015. Maar dit is niet verplicht. Daarenboven zal de elektronische facturatie via Mycarenet niet mogelijk zijn voor de medische huizen vóór 2017. In een eerste fase kunnen enkel de huisartsen op eigen naam, en de groepspraktijken met een Riziv-nummer 94xxxxxx-1xx ervan gebruik maken. Voor Pricare zal de ontwikkeling worden verder gezet, onder meer het afwerken van de dienst eTarificatie waarvan de ontwikkeling al werd gestart. Maar de ontwikkeling zal waarschijnlijk vertraagd worden om voorrang te geven aan andere ontwikkelingen die meer direct bruikbaar zijn voor de medische huizen, bijvoorbeeld de link tussen het zorgplan in het medisch dossier en het administratief voorschrift (zie hierboven).

In afwachting moet de facturatie via 3de betaler (per prestatie of voor prestaties buiten het forfait) dus zoals vroeger gebeuren (papieren facturen en attesten van verstrekte zorgen).

Nieuwe website

Surf naar www.figac.be 

Onze nieuwe website is al een paar maanden online, maar we hebben dit nog niet officieel gecommuniceerd. Je vindt hem dus op www.figac.be en www.pricare.be. Het is nu de beste toegangspoort tot onze sub-sites zoals de helpdesk en het extranet. Je vindt er ook een korte beschrijving van de verschillende modules van Pricare, alsook de procedure en documenten om Pricare aan te schaffen. De website is nu gemaakt met een gebruiksvriendelijk beheerssysteem en het is onze bedoeling om deze verder te verbeteren en uit te breiden. Alle suggesties zijn welkom op helpdesk@figac.be !

Hartelijk dank voor het vertrouwen!

Het team van (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-)

Xavier Van Houtvin (expert EMD FR), Virginie Couvreur (expert Reporting FR), Valentine Lardinois (expert nurse FR), Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Myriam Suetens (bestuurder voor de VWGC), Marie-Agnès Broze (besturder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert nurse NL), Leen Roobaert (expert nurse NL), Leen De Roo (expert facturatie NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Guillaume Pappaert (expert kiné FR), Dorian Françoise (tests & helpdesk), Dave Ceule (voorzitter raad van bestuur & expert Admin NL), Daniel Rottier (expert kiné FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Benjamin Fauquert (bestuurder voor de FMM), Alexis Van Zeveren (coördinator)

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.