Nieuwsbrief januari 2015

Hoe gaat het met Figac ?

Goed, dank u ! Wij betreuren natuurlijk nog steeds het plotse overlijden van Yves De Bock (de externe ontwikkelaar van het EMD) en het maakt ons werk natuurlijk niet gemakkelijker. Maar we zijn meer dan ooit gemotiveerd om de kwaliteit van Pricare verder te verbeteren.

Op juridisch vlak is het nog te vroeg voor zekerheden. Maar de analyse van onze advocaat geeft ons vertrouwen in ons recht om zelf de verdere ontwikkeling en het onderhoud van het medisch dossier in handen te nemen.

Op technisch vlak wordt dit vertrouwen sterker naarmate onze ontwikkelaars meer vertrouwd geraken met de ontwikkeling van het medisch dossier, en goede resultaten behalen in de testen georganiseerd door de overheid. Ook de afwerking van de import van laboresultaten en de naderende afsluiting van de migraties naar SQL Server en Pricare 6 zijn positieve signalen.

Natuurlijk verloopt dit alles niet altijd zo snel en even gemakkelijk als gewenst. Zo moeten we nu nog bugs verbeteren die zijn ontstaan tijdens het “tegen de klok programmeren” in het kader van de laatste labeling, alsook de in Pricare geïntegreerde eHealth diensten al aanpassen aan nieuwe evoluties ervan. Dit vraagt tijd, maar de situatie is onder controle en wij hopen zeer binnenkort het gebruik van de nieuwe eHealth diensten actief bij de artsen te kunnen promoten.

Daarnaast hebben wij ook vooruitgang geboekt in het verkennen van een alternatieve piste om het medisch dossier van Pricare te laten evolueren in samenwerking met een externe partner. Deze piste zou ons niet enkel een nieuwe technologische basis verschaffen (cloud en mobiele technologieën), om de medische gegevens nog meer en veiliger te delen, maar eveneens een duurzamer economisch model (spreiding van de ontwikkelingskosten over een groter aantal gebruikers). Dit alles natuurlijk met behoud van onze onafhankelijkheid t.o.v. de farmaceutische en medische industrie, en met behoud van de gedane investeringen (ingevoerde gegevens en opleidingen). Het is nog te vroeg om hier meer over te vertellen, maar in dit stadium is de evaluatie positief. De eerste testen m.b.t. de technische integratie zijn geslaagd en de zin om verder te gaan is er. Maar er blijft nog veel werk te doen: de technische integratietesten verderzetten, een optimale continuïteit t.o.v. het huidige medisch dossier verzekeren en het formaliseren van een stevig samenwerkingsakkoord met een win-win voor alle betrokken partijen. Ook voor dit laatste is onze advocaat overigens een kostbare hulp. Dit spoor wordt overigens regelmatig geëvalueerd door onze raad van bestuur en zal uiteindelijk worden voorgelegd op een uitzonderlijke algemene vergadering van zodra wij voldoende elementen hebben om met kennis van zaken te beslissen.

Gelukkig kunnen we al deze uitdagingen aangaan met een gezonde financiële situatie. In dit stadium zijn het zelfs niet meer de financiële middelen die beperken, maar de menselijke middelen. Ook zijn we daarom heel gelukkig met onze nieuwe tweetalige medewerker Marc, die onze helpdesk en communicatie versterkt zodat Sam zich verder vrij kan maken voor de ontwikkeling van Pricare.

Tenslotte zijn we ook zeer gemotiveerd door de talrijke andere prioriteiten en uitdagingen voor 2015: de lancering van een nieuwe website voor Pricare/Figac, het aanwerven van een bijkomende analist-ontwikkelaar, het lanceren van een dienst om sms herinneringen te sturen voor afspraken in de Pricare agenda, onze ondersteunings- en communicatiekanalen verder verduidelijken en stroomlijnen (helpdesk, extranet), het opvragen van de mutualiteitsgegevens via Mycarenet integreren in de administratieve module, de komst van de elektronische facturatie voorbereiden, vooruitgaan m.b.t. de analyse van het multidisciplinair medisch dossier en de mogelijkheid om via internet afspraken vast te leggen, de ergonomie en intuïtiviteit van Pricare verbeteren, ….

Kortom, we zullen ons in 2015 niet vervelen, maar we hebben er goesting in !

Stand van zaken met betrekking tot de telematicapremie 2015

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 22 december staat dat (cf. http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/nationaal-akkoord-artsen-ziekenfondsen.aspx) :

  • In 2015 een bijkomend vast bedrag (bovenop de praktijktoelage) wordt toegekend van 817,20 EUR volgens de huidige toekenningsprocedure en op basis van de huidige criteria van de telematicapremie.
  • Bovendien komt er in 2015 ook een innovatieproject dat moet toelaten het gebruik van SUMEHRS in real life te testen. Daartoe zal als incentive een bijkomend forfaitair bedrag van 500 EUR worden toegekend aan de huisartsen die recht hebben op de telematicapremie en ten minste 100 SUMEHRS via het EMD opladen en toegankelijk maken op Vitalink of Intermed.
    Wij hebben er vertrouwen in dat de artsen die Pricare gebruiken deze doelstelling kunnen halen. De eerste concrete instructies zullen binnen enkele weken volgen, na afstemming met onze experten-artsen.
  • Vanaf 2016 zullen de praktijktoelage en telematicapremie voor huisartsen worden geïntegreerd waarbij naast een vast bedrag ook een variabel bedrag wordt ingevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het effectief gebruik van telematica. De reglementering hiervan zal in 2015 in de schoot van de NCGZ worden voorbereid. We zullen dit van nabij volgen en al het mogelijke doen zodat de artsen die Pricare gebruiken maximaal van deze toelagen gebruik kunnen maken. 

Hartelijk dank voor jullie vertrouwen !

Het team van Figac (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-)

Xavier Van Houtvin (expert EMD FR), Wim Vanden Berghe (bestuurder voor de VWGC), Virginie Couvreur (expert Reporting FR), Valentine Lardinois (expert nurse FR), Sophie Vanneste (expert EMD FR), Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Myriam Suetens (bestuurder voor de VWGC), Marie-Agnès Broze (bestuurder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert nurse NL), Leen Roobaert (expert nurse NL), Leen De Roo (expert facturatie NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Hubert Jamart (bestuurder voor de FMM, voorzitter van de RvB), Guillaume Pappaert (expert kiné FR), Dorian Françoise (tests & helpdesk), Dave Ceule (bestuurder en expert Admin NL), Daniel Rottier (expert kiné FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Alexis Van Zeveren (coördinator)

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.