Nieuwsbrief coördinatoren - mei 2017 - strategische verkenning

In deze editie
 • Plenaire zitting op woensdag 21 juni te Schaarbeek,
  betreffende onze strategische verkenning (zie verder)

 • Stand van zaken betreffende onze strategische verkenning "Pricare - nieuwe generatie"

 • Pricare functionaliteiten in ontwikkeling

 • Weldra mogelijkheid voor een Pricare "hosting" ? Te overwegen voor de centra die een nieuwe server voorzien.
 
UITNODIGING: Plenaire zitting op woensdag 21 juni te Schaarbeek
 
Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van januari, zal Figac ,tegelijkertijd met de verdere uitbouw van de huidige Pricare, een Pricare - nieuwe generatie voorbereiden.
 
Deze laatste zou gebruiks- en onderhoudsvriendelijker zijn en toch de gestructureerde en gecodeerde gegevensopslag behouden, die belangrijk is voor de kwalitatieve zorgverlening en de politiek-economische verdediging van onze sector. 

De raad van bestuur van Figac verkent op dit ogenblik verschillende pistes om deze doelen te bereiken.
 
Om jullie te informeren en hierover een debat te voeren nodigen we jullie uit voor een uitzonderlijke plenaire zitting op woensdag 21 juni 2017, vanaf 9u30, naast het kantoor van Figac te Schaarbeek.
 
 
Strategische verkenning "Pricare - nieuwe generatie"
We volgen verschillende interessante pistes, maar dit zal nog even tijd vragen.
In afwachting wordt de ontwikkeling van Pricare onverminderd verder gezet.

Omdat het volledig herschrijven van Pricare een zeer omvangrijk werk is heeft de raad van bestuur ervoor gekozen om eerst te onderzoeken of er kan samengewerkt worden met andere bestaande software producenten. Dit laatste met de bedoeling om de ontwikkelingskosten te delen en elkaars sterktes te bundelen.

Het is daarbij niet de bedoeling om alle centra op te leggen dat ze het huidige Pricare zouden vervangen. Wel om stapsgewijs en optioneel extra functies of alternatieven aan te bieden aan de centra die erom vragen.
We hadden contacten met 6 potentiële partners: drie gevestigde EMD ontwikkelaars, twee nieuwkomers, ontstaan vanuit wijkgezondheidscentra, en tenslotte een ontwikkelaar van een web-based vereenvoudigd EMD voor de Waalse centra voor gezinsplanning.
 
Vier van deze partners hebben een interessant project en staan open voor samenwerking, maar hun oplossingen zijn nog niet voldoende klaar:
 • Beoogo is een toepassing voor het administratieve luik (patiënten beheer, agenda, facturatie) en dus niet voor het EMD. Deze toepassing is web-based, aantrekkelijk en innovatief en speciaal ontwikkeld voor het beheer van wijkgezondheidscentra.Een van haar troeven is een web portaal voor de patiënten. Onze experten admin en facturatie zijn enthousiast, maar  hebben een reeks belangrijke werkpunten opgelijst die een voorwaarde zijn om deze oplossing te kunnen testen in hun centra.  Ondertussen konden we al enkele hoopgevende testen uitvoeren m.b.t. de integratie tussen Beoogo en het huidige Pricare EMD. In eerste instantie zou Pricare geen mede-eigenaar/mede-ontwikkelaar zijn, maar wel de integratie met het Pricare EMD op zich nemen, alsook de support, vorming en gegevensoverdracht.We wijzen er ook op dat er nog onduidelijk bestaat over het te hanteren tarief, en dat we dit in de komende maanden willen uitklaren. Het voorgestelde tarief zal in ieder geval, gezien de extra functies, hoger liggen dan dit voor Pricare Admin.
 • iCure is een gelabeld software pakket voor Mac, dat evolueert naar een "internet architectuur" en een open source model. In het huidige stadium kunnen de gegevens op een beveiligde manier opgeslagen en gedeeld worden via internet. Dit platform wordt reeds gebruikt door artsen die iCure op Mac gebruiken. We hebben onderzocht of Pricare EMD ook in die zin aangepast kon worden, maar dit bleek een zeer omvangrijke ontwikkeling te zijn, die de gebruikersinterface van Pricare niet zou verbeteren. Rekening houdende met de nieuwe telematicapremie hebben we voorrang gegeven aan de verdere ontwikkeling van de eHealth functionaliteiten in Pricare. Maar de ontwikkeling van een moderne en gebruiksvriendelijke web interface voor dit iCure platform is nu aan de orde en krijgt vinden we een zeer interessant spoor. 

 • Intellimedis is een web-based medisch dossier, ontwikkeld door Dr. Silviu Braga, een arts uit een wijkgezondheidscentrum, en enkele vennoten. Zij willen een gebruiksvriendelijke interface aanbieden, maar ook een goed structurering en codering van de medische gegevens. 
  Op termijn willen ze ook de interdisciplinaire processen sturen.Het open source ter beschikking stellen wordt overwogen, alsook een stuurgroep waarin artsen en andere zorgverstrekkers betrokken zijn. Dr. Braga heeft een sterke visie over het belang van een dergelijk medisch dossier voor onze sector.  Maar op dit ogenblik gaat het slechts om een prototype, dat geen enkele eHealth functie bevat en niet gelabeld is... 

 • Jade is een web-based applicatie ontwikkeld door de "Fédération Laïque des Centres de Planning Familial" (FLCPF), een koepel van Waalse centra voor gezinsplanning. Dit pakket is recent aangevuld met een vereenvoudigd medisch dossier. Dit laatste is niet gelabeld, bevat geen eHealth functies en implementeert nog geen zorgepisode concept.
  Zij hebben wel reeds de raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet geïmplementeerd, alsook de elektronische facturatie van de prestaties aan de mutualiteiten (derde betaler). Een agenda module wordt momenteel ontwikkeld.
  De FLCPF, eigenaar van dit pakket, staat erg open voor een samenwerking. Er zijn trouwens ook veelbelovende contacten met centra voor geestelijke gezondheidszorg, de Fédération des Services Sociaux (FdSS), ... De informatica dienstverlener van de FLCPF, de bvba Axel,  staat ook open voor samenwerking met Figac en hanteert een aantrekkelijk tarief. Concreet hebben we nu twee werkpunten: a) integratie in Pricare van hun module voor de elektronische facturatie van de prestaties. We hopen dit tegen de zomer te realiseren.b) inventarisatie van mogelijke gemeenschappelijke ontwikkelingsprojecten. 
Ondertussen wordt de verdere ontwikkeling van Pricare door onze ontwikkelaars en experten onverminderd voortgezet.
 
Pricare functionaliteiten in ontwikkeling
Zorgplanning verpleging - eForm Handicare - eFact prestaties derde betaler
Beslissingsondersteuning - online raadpleging van de agenda - online afspraken
Vitalink: visualisatie van het medicatie schema en Vaccinet

We voorzien een volgende grote update, Pricare 6.7, tegen het begin van de zomer. 
Deze update omvat voornamelijk de Zorgplanning verpleging en de module eForm.  Via de module eForm kan het "Handicare" formulier elektronisch verwerkt worden.
Er zijn ook een aantal andere verbeteringen aangebracht, zoals bepaald door de CCI, de halfjaarlijkse bijeenkomst van alle experten.

Er is ook reeds begonnen met ontwikkelingen voor nà Pricare 6.7, zoals de integratie van de beslissingsondersteuning "EBMeds" en de integratie van de module voor de elektronische facturatie van de prestaties(zie JADE hierboven).

Verder hebben we succesvolle testen gedaan om onze gebruikers via het extranet online toegang te geven tot hun Pricare agenda, bv. via een smartphone. Via deze architectuur kunnen we ook een module ontwikkelen waarin patiënten online afspraken kunnen maken.
 
Andere volgende prioriteiten zijn de toegang tot het medicatie schema en de toegang tot de vaccinatie gegevens van Vitalink/eHealth.
Weldra mogelijkheid voor een Pricare hosting door Figac ?
via Remote Desktop - geen zorgen meer voor updates, backups enz ... 

Om het gebruik van de huidige Pricare te vergemakkelijken werken we ook aan een optionele "hosting" dienst voor Pricare. Via Remote Desktop technologie krijg je zo een mobiele toegang tot Pricare.  Het wijkgezondheidscentrum wordt daarbij ontlast van de aankoop en het onderhoud van de server (updates, backup,...)  We gaan ook onderzoeken hoe we hierbij - indien gewenst - de externe informatica leveranciers van de wijkgezondheidscentra zullen betrekken. Onze ambitie is om dit eind dit jaar te beginnen aanbieden. 

Belangrijk: aarzel niet om uw overwegingen en vragen n.a.v. deze nieuwsbrief met ons te delen. We zullen er heel graag over discussiëren tijdens de plenaire zitting op 21 juni.
 
Van harte dank voor jullie vertrouwen ! 

Het team van Figac (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-) 

Virginie Couvreur (expert Reporting FR),Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sandrine Vanhaekedover (expert verpleegkunde FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Marie-Agnès Broze(bestuurder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert verpleegkunde NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Koen De Maeseneer (bestuurder voor de VWGC), Guillaume Pappaert (expert kine FR), Dorian Françoise (testen & helpdesk), Denis Lisen (vorming), Dave Ceule (Voorzitter raad van bestuur & expert Admin NL), Daniel Rottier (expert kine FR), Damiano Deplano (ontwikkelaar), Corine Duquenoy (expert facturatie FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Benjamin Fauquert (bestuurder voor de FMM), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Alexis Van Zeveren (coördinator), Alexandre Sandon (expert facturatie FR) 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.