Nieuwsbrief september 2017

In deze editie

 • Op weg naar een nieuwe Pricare !
 • De nieuwigheden van Pricare 6.7
 • Onze prioriteiten voor het 2e semester 2017
 

Op weg naar een nieuwe Pricare !

Evolutie naar een web toepassing
In samenwerking met andere actoren uit de sociale sector
In een eerste fase, via integraties in de huidige Pricare

 

Sinds de AV van juni 2016 hebben we de markt verkend en hadden we contacten met diverse potentiële partners. In juni 2017 werden de resultaten van deze verkenning voorgesteld tijdens een plenaire vergadering en heeft de AV volgende richtlijnen voor de toekomst uitgezet:

 

Evolutie naar een web toepassing, met volgende voordelen :

 • Gecentraliseerde hosting en onderhoud (o.a. back-up en updates)
 • Toegang mogelijk buiten het medisch centrum
 • Bijzondere aandacht voor een gebruikersinterface die intuïtief (minder nood aan opleiding en beperkte handleiding) en ergonomisch is (minder klikken)
 • Goed beveiligd (met inbegrip van de recente ontwikkelingen op dat vlak + gecentraliseerd en proactief beheer) 

Samenwerking met andere actoren uit de sociale sector:

 • We delen dezelfde sociale en ethische niet-commerciële doelstellingen
 • De software ontwikkelingen gebeuren in een gedeeld eigenaarschap, waarbij ieder een inbreng doet volgens zijn mogelijkheden. Er is toegang tot de broncode, zodat een duurzame verdere ontwikkeling gegarandeerd is.
 • Samenwerking werd reeds opgestart met de Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF)
 • Samenwerking wordt onderzocht met actoren in het domein van de sociale dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg, toxicomanie, … (De Sleutel, Dokters van de Wereld, …)
 • Gebruik van onze financiële reserves voor extra stuwkracht
 • We hebben voor 2017 een budget van 100.000 € voorzien om de module e-Fact en de module geneesmiddelenvoorschrift te ontwikkelen. 
 • Deze laatste module integreert het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift « Recipe » (verplicht vanaf januari 2018, tenzij in geval van overmacht), de nieuwe database voor geneesmiddelen « Sam v2 », het nieuwe « medicatieschema » en hopelijk ook de aanvragen en raadplegingen Hoofdstuk IV. 
 • De FLCPF zal ook van haar kant de investeringen voortzetten, in het bijzonder om een web-based Agenda module te ontwikkelen. 
 • Andere projecten die overwogen worden zijn: Mediprima, eHealthbox, rapportering naar lokale overheden vergemakkelijken, …

In een eerste fase, via integraties in de huidige Pricare:

 • Dank zij de samenwerking met de bvba Axel, die web toepassingen ontwikkelt (zoals voor de FLCPF), versterken wij ons ontwikkelaarsteam. 
 • Dit geeft de mogelijkheid aan het Figac team om de huidige Pricare verder te ontwikkelen. Onder andere om de web toepassingen die door Axel ontwikkeld worden in Pricare te integreren. Het team kan op die manier ook tijd vrij maken om zich in te werken in de nieuwe web technologieën.
 • De eerste nieuwe modules (eFact en geneesmiddelenvoorschrift met het schema) zullen in de komende maanden beschikbaar worden.
 • Deze nieuwe modules worden gehost op een server die Figac zal huren bij een gereputeerde hosting dienst (OVH). Figac heeft volledige toegang tot de gegevens en de broncode van de toepassing, zonder licentie kosten. 
 • Als alles goed verloopt, is het de bedoeling om Pricare stap voor stap te herontwikkelen naar een web toepassing. En dit met behoud van de troeven van Pricare op het vlak van sterk gestructureerde en gecodeerde gegevens.
 • In afwachting blijven we Pricare verder verbeteren op verschillende vlakken. Zie hieronder.

De nieuwigheden van Pricare 6.7

Zorgplan, o.a. voor de verpleging
Elektronische formulieren of « eForms », o.a. Handicare
Beslissingsondersteuning « EBMeds » v1
Healthdata: verzenden gegevens naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

 

De versie 6.7 zit op dit ogenblik in de finale testfase bij de wijkgezondheidscentra van de experten.
Ze zou ter beschikking moeten komen van alle medische centra in de loop van de komende weken.


Zij bevat een groot aantal verbeteringen en nieuwigheden, waarvan dit de belangrijkste zijn:


Zorgplan

 • Laat toe om de terugkerende procedures vlot te plannen, met een begindatum, frequentie, einddatum, enz.
 • Laat eveneens toe om een overzicht te hebben van de geplande zorgen. 


Elektronische formulieren of "eForms"

 • Dit zijn formulieren die automatisch ingevuld worden op basis van de gegevens reeds in het EMD. Als de arts deze nagekeken en goedgekeurd heeft kunnen ze automatisch verstuurd worden via de eHealthBox.
 • Bv. De evaluatie formulieren voor handicap en re-integratie na een werkonderbreking.


Beslissingsondersteuning "EBMeds"

 • Via een eenvoudige muisklik worden gegevens uit het EMD (anoniem) verstuurd naar de website van EBM Practicenet, waar scripts met “best practices” worden uitgevoerd. Het resultaat wordt dan in Pricare weergeven.
 • Toekomstige verbeteringen zijn het proactief melden van kritische richtlijnen, het aangeven van beschikbare richtlijnen en de mogelijkheid om een bepaalde richtlijnen niet meer opnieuw te tonen, voor een bepaalde patiënt of voor alle patiënten. 


Healthdata

 • De eForms module (zie hierboven) biedt gebruikers ook de mogelijkheid om formulieren met gegevens te versturen naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 
 • Dit gebeurt patiënt per patiënt en met de mogelijkheid om de te verzenden gegevens vooraf te bekijken.
 • De overheid schuift dit systeem naar voor om tegen het einde van het jaar de verplichte rapportering m.b.t. de zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie te realiseren. Vanaf midden oktober zouden de artsen een lijst van de betrokken patiënten krijgen.
 • Het doorgeven van de gegevens betreffende het voortraject diabetes is uitgesteld tot begin 2018.
 • Dit systeem kan ook al gebruikt worden door de artsen van de peilpraktijken of om bepaalde infectieziekten te rapporteren.
 • Hierbij dient opgemerkt dat sommige artsen terughoudend zijn m.b.t. het gebruik van dit systeem, in functie van de bescherming van de persoonlijke gegevens van de patiënten. Meer info.

De details betreffende de vele andere nieuwigheden en verbeteringen volgen in de mailing die verstuurd zal worden als de nieuwe versie ter beschikking wordt gesteld van de centra. 

Onze prioriteiten voor het 2e semester 2017

Verbetering van de ergonomie - eFact
Nieuwe module geneesmiddelenvoorschrift
Mobiele raadpleging van de agenda & online afspraken maken

 

Op 14 juni laatstleden, heeft een nieuwe CCI vergadering (die de experten/projectleiders van alle disciplines van de Nederlandstalige en Franstalige koepel verenigd) de prioriteiten voor het 2e semester vastgelegd. Een aantal hiervan is reeds gerealiseerd in de versie 6.7 (zie hierboven).
De andere prioriteiten zijn de volgende:

 1. De ergonomie van het medisch dossier verbeteren, o.a. een vlottere toegang tot de meest gebruikte codes.
 2. Integratie van de eFact module (cf. hierboven) Dit betreft de prestaties, zoals de technische prestaties en deze voor niet-forfait patiënten of patiënten in wachtperiode, die via het derde betaler systeem per prestatie gefactureerd worden.
 3. Verbetering van het scherm voor het registreren van prestaties.
 4. Module om online afspraken te maken, geïntegreerd in de Pricare Agenda.
 5. De wachtwoorden van Pricare worden versterkt (wat nodig is in functie van de web toepassingen en het verhogen van de veiligheid, o.a. in het kader van de nieuwe Europese richtlijn) 
 6. Uitbreiding van de geneesmiddelen posologie in functie van het medicatie schema
 7. Verbetering van de EBMeds module (bv. proactieve waarschuwingen, automatische update na het toevoegen van een nieuw gezondheidselement of een nieuw geneesmiddel, personaliseren van de waarschuwingen, …)
 8. Automatisch opslaan van de RIZIV prestatiecodes in functie van de contacten en/of procedures die in het medisch dossier ingevoerd worden.

Van harte dank voor jullie vertrouwen !

Het team van Figac (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-)

Virginie Couvreur (expert Reporting FR),Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sandrine Vanhaekedover (expert verpleegkunde FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Marie-Eve Janssen (expert EMD FR), Marie-Agnès Broze (bestuurder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert verpleegkunde NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Koen De Maeseneir (bestuurder voor de VWGC), Guillaume Pappaert (expert kine FR), Dorian Françoise (testen & helpdesk), Denis Lisen (vorming), Dave Ceule (Voorzitter raad van bestuur), Daniel Rottier (expert kine FR), Damiano Deplano (ontwikkelaar), Corine Duquenoy (facturatie draaiboek FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Benjamin Fauquert (bestuurder voor de FMM), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Alexis Van Zeveren (coördinator), Alexandre Sandon (expert facturatie FR)

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.