Nieuwsbrief januari 2017

 

 

 

 

In deze editie

 • Beste wensen !
 • Strategische verkenning tbv een nieuwe Pricare
 • Belangrijkste realisaties 2016
 • Onze prioriteiten voor het 1ste semester 2017
 • Ons team verandert en versterkt zich

 

Beste wensen !

Talrijke uitdagingen, maar ook veel hoop             

2017 is al goed aangevat ... Toch willen we nog even onze beste wensen overmaken: liefde, gezondheid en een zinvol leven.

 

We willen ook onze inzet bevestigen om jullie te helpen evolueren in het snel evoluerende landschap van de medische informatica. Sterke economische krachten vragen onze sector om meer met minder te doen. Dit terwijl de voortrazende technologische evolutie, het delen van de medische gegevens en het gebruik van de nieuwe eHealth diensten nog volop vragen en uitdagingen doen rijzen. Meer dan ooit zullen we onze humane en sociale waarden nodig hebben als compas. 

 

Dankzij onze waarden willen we deze uitdagingen omzetten in opportuniteiten.  

 

 

Strategische verkenning tbv een Pricare van een nieuwe generatie

Multidisciplinariteit verbeteren maar ook nieuwe technologieën integreren
Gestructureerd en gebruiksvriendelijk

Een sterk signaal van onze Algemene Vergadering in juni 2016 was dat we naast het verder ontwikkelen van de huidige Pricare moeten inzetten op de ontwikkeling van een Pricare van een nieuwe generatie. Deze moet eenvoudiger in gebruik en onderhoud worden, en tegelijkertijd de goede structurering en codering van de gegevens behouden, ten dienste van de kwaliteit van de zorg (o.a. efficient afbeelden op opzoeken).

 

Sindsdien verkennen onze raad van bestuur en ons team verschillende sporen om dit te realiseren, bijvoorbeeld: 

 • Moeten wij deze nieuwe Pricare (een zeer grote werf!) volledig op eigen krachten realiseren ?
  Of kunnen we partners vinden die onze waarden delen om deze ontwikkeling te versnellen en synergieën te stimuleren ? En indien we samenwerken, kunnen we dan mede-eigenaar van het nieuwe pakket worden ? Zodat we onafhankelijk kunnen beslissen over de ontwikkelingsprioriteiten. En kunnen we dan specifieke kenmerken van Pricare behouden, zoals bijvoorbeeld de notie van zorgepisode, de functionaliteiten voor het plannen van de zorg zoals (collectieve) planning van procedures en schema's ? In het kader van deze verkenning hebben heel concrete contacten plaats ... en we hebben een paar zeer beloftevolle sporen waarover we in dit stadium echter liever discreet blijven. We houden jullie op de hoogte van het vervolg.
 • Is het een goed idee dat deze nieuwe Pricare een webtoepassing zou zijn, centraal beheerd door Figac, zodat de centra niet meer moeten investeren in een server en het onderhoud ervan ? En die ook mobiel gebruikt kan worden zolang er een internet-verbinding beschikbaar is ? Of moeten we een complexere technologie en architectuur kiezen zodat offline gebruik mogelijk blijft, met synchronisatie wanneer een verbinding beschikbaar is ?
 • Hoe kunnen we de gebruikersinterface vereenvoudigen en versnellen, zonder het globaal overzicht te verliezen ?
 • Hoe kunnen we een multidisciplinair dossier realiseren overeenkomstig de interdisciplinaire werking van de wijkgezondheidscentra ? 
 • Hoe en wanneer overschakelen ? Zowel op het vlak van ontwikkelingsprioriteiten, als voor onze gebruikers ?

Dit neemt natuurlijk tijd in beslag. Nog meer omdat we ons niet beperken tot een theoretische denkoefening en ontmoetingen met potentiële partners. We voeren ook praktische testen uit en betrekken ook de verenigingen, onze experten en teamleden. 

 

Volgende stap: een uitzonderlijke algemene vergadering op 8 februari waar we het resultaat van dit verkenningswerk alsook een vervolgplan zullen voorstellen. 

Korte terugblik op de realisaties van 2016            

Groeicurven, Post-it
Verbeteringen administratief voorschrift kiné
Vereenvoudiging consent en therapeutische relaties
Export Sumehr : uitsluiten van elementen en beheer van gelinkte elementen

Sms herinneringen, facturatie voortraject diabetes

Berekening duurtijd in gestructureerde posologie geneesmiddelen

Afdrukken bewijs van elektronisch voorschrift voor voorschriften via Recip-e

De verbeteringen aan de eHealth functionaliteiten  (alsook uiteraard het effect van de premie) hebben er in ieder geval voor gezorgd dat hun gebruik een mooie stijging heeft gekend (indicatieve cijfers voor het geheel van Pricare gebruikers in 2016) :

 

 

 

Naast de verbeteringen die reeds ter beschikking werden gesteld, hebben we ook verder gewerkt aan het verpleegplan en een 1ste integratie van de eForms module gerealiseerd. Met deze laatste zal  binnenkort het Handicare formulier automatisch vooringevuld en elektronisch verstuurd kunnen worden. Deze nieuwe functionaliteiten zullen in het 1ste trimester 2017 ter beschikking gesteld worden.

 

Onze prioriteiten voor het 1ste semester 2017

 Multidisciplinariteit – Beslissingsondersteuning – Evolutie van de eHealth standaarden

In parallel met de lopende strategische verkenning (cf. hierboven), blijven we de huidige Pricare verder ontwikkelen. 

 

Op 14 december ll, vond een nieuwe "CCI" vergadering plaats (deze bestaat uit de experten/projectleiders van alle disciplines van de VWGC en FMM). Hierbij werden de volgende bestaande prioriteiten bevestigd, alsook een paar nieuwe prioriteiten aangeduid: : 

 1. Afwerken en ter beschikking stellen van het verpleegplan en eForm/Handicare
 2. Integratie van beslissingsondersteuningsmodule EDMeds van EBMPracticenet
 3. Toevoegen van een zijpaneel met de verpleegkundige- en kinevoorschriften
 4. Filteren van het journaal op discipline en voorschriften
 5. Vergemakkelijken van de toegang tot de meest gebruikte codes (ICPC, ICD, Thesaurus)
 6. Sumehr v2
 7. Integratie van de nieuwe geneesmiddelen database (Sam v2)
 8. Ondersteuning van het nieuwe formaat voor laboresultaten

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar een partner voor het implementeren van de online facturatie via Mycarenet (die echter nog altijd niet toelaat om te factureren op naam van een medisch huis). Dit zou natuurlijk eenzelfde partner kunnen zijn als voor het ontwikkelen van de nieuwe Pricare, maar ook een specifieke partner voor de e-facturatie indien wij beslissen om toch zelf de nieuwe Pricare te ontwikkelen. 

 

En ook de ontwikkeling van online afspraken en beheer van administratieve documenten wordt niet vergeten. Maar deze functionaliteiten zijn reeds goed uitgewerkt in de oplossing van een beloftevolle strategische partner. Daarom hebben we deze ontwikkelingen even op pauze gezet aan de kant van Pricare.

 

Dit alles zal wellicht niet gerealiseerd kunnen worden in de loop van het 1ste semester, maar de prioriteiten zijn duidelijk en geven ook al een orientatie voor het 2de semester 2017.

 

Ons team verandert en versterkt zich met een lesgever

Damiano vervangt Sarah-Joyce als ontwikkelaar
Denis versterkt ons team als lesgever

Tot onze spijt heeft Sarah-Joyce (die we eind 2015 hadden aangeworven) ons omwille van gezondheidsproblemen  verlaten in de loop van 2016. Gelukkig hebben we heel snel een andere junior ontwikkelaar kunnen aanwerven: Damiano heeft ons team al in januari 2016 vervoegd. 

 

Daarnaast hebben we - na vele maanden zoeken - Denis kunnen aanwerven als halftijdse lesgever. 

Zijn rol is om de opleidingen georganiseerd door de verenigingen (VWGC en FMM) te vervolledigen. Bijvoorbeeld voor de nieuwe gebruikers, "in tussentijd" van de opleidingen die regelmatig door de verenigingen worden georganiseerd.Maar hij zal ook helpen bij het maken van instructiefilmpjes en het verbeteren van de gebruikershandleidingen. Op korte termijn zal hij ook de artsen helpen die nog wat uitleg nodig hebben om de eHealth diensten te gebruiken. Deze kunnen hiervoor via denis@figac.be een afspraak aanvragen voor een korte opleiding via schermdeling. 

Van harte dank voor jullie vertrouwen !

Het team van Figac (in omgekeerde alfabetische volgorde ;-)

Xavier Van Houtvin (expert EMD FR), Virginie Couvreur (expert Reporting FR),Sébastien Derouaux (expert Admin FR), Sandrine Vanhaekedover (expert verpleegkunde FR), Sam Jocqué (ontwikkelaar), Marie-Agnès Broze (bestuurder voor de FMM), Marc Petit (helpdesk), Manu Berquin (expert EMD FR), Maarten Muysenwinkel (expert verpleegkunde NL), Leen De Roo (expert facturatie NL), Kristof Claeys (expert EMD NL), Koen De Maeseneer (bestuurder voor de VWGC), Guillaume Pappaert (expert kiné FR), Dorian Françoise (testen & helpdesk), Denis Lisen (lesgever), Dave Ceule (Voorzitter raad van bestuur & expert Admin NL), Daniel Rottier (expert kiné FR), Damiano Deplano (ontwikkelaar), Corine Duquenoy (expert facturatie FR), Cédric Van Cang (ontwikkelaar), Benjamin Fauquert (bestuurder voor de FMM), Anne-Sophie Deligny (bestuurder & boekhouding), Alexis Van Zeveren (coördinator), Alexandre Sandon (expert facturatie FR)               

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.